Tuesday, 15 June 2021

ตลาดหลักทรัพย์ แจกคอร์สวางแผนการเงิน การลงทุน เรียนฟรี มีใบเซอร์

SET หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจกคอร์สเรียนฟรีกว่า 40 หลักสูตรเลยทีเดียว ซึ่งจะเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การลงทุน บริหารจัดการรายรับรายจ่าย จัดการหนี้สิน บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อความมั่นคงในอนาคต ไม่ว่าใครก็เรียนได้ นอกจากเรียนฟรีแล้วยังมีวุฒิบัตรให้ด้วยนะ เพียงสมัครสมาชิกฟรีที่เว็บไซต์

ตลาดหลักทรัพย์ แจกคอร์สวางแผนการเงิน การลงทุน เรียนฟรี มีใบเซอร์

หัวข้อหลักสูตรที่เปิดสอน

1.หลักสูตรวางแผนการเงิน เรียนรู้เทคนิคและวิธีการวางแผนจัดการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถต่อยอดความมั่งคั่งไปสู่การมีอิสรภาพทางการเงินได้

ดูเพิ่มเติม : https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/1

2.หลักการลงทุน เรียนรู้หลักพื้นฐานของการวางแผนการเงิน ตลอดจนความรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน เพื่อค้นหาบริษัทที่มีพื้นฐานดี น่าลงทุน

ดูเพิ่มเติม : https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/2

3.หลักสูตรการลงทุนในหุ้น เรียนรู้สไตล์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หลักพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อคัดเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ตลงทุน

ดูเพิ่มเติม : https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/3

4.หลักสูตรการลงทุนในอนุพันธ์ เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในอนุพันธ์ประเภทต่างๆ ทั้งฟิวเจอร์ส และออปชัน ตลอดจนกลไกการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์

ดูเพิ่มเติม : https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/4

5.หลักสูตรการลงทุนในกองทุนรวม เรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของกองทุนรวมประเภทต่างๆ ผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อควรระวังจากการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเทคนิคการเลือกกองทุนรวมให้เหมาะกับตนเอง

ดูเพิ่มเติม : https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/5

6.หลักสูตรการลงทุนในตราสารหนี้ เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในตราสารหนี้ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และภาษีจากการลงทุน

ดูเพิ่มเติม : https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/22

7.หลักสูตรผู้ประกอบการ เข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ที่มีผลต่อการทำธุรกิจ เข้าใจแนวคิด Growth Mindset ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งเรียนรู้ทักษะที่ผู้ประกอบการควรมี

ดูเพิ่มเติม : https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/4

 

เมื่อเพื่อนๆ เข้าเรียนตามเนื้อหาที่กําหนดและผ่านการทดสอบ โดยจะถือเกณฑ์ผ่านที่ร้อยละ 70 ซึ่งเพื่อนๆ สามารถตรวจสอบได้จากหน้าแสดงรายละเอียดหลักสูตร หลังจากที่เข้าเรียนและผ่านการทดสอบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆ จะสามารถขอรับวุฒิบัตรได้  ยังมีคอร์สเรียนฟรีดีๆที่นี่อีก