Tuesday, 15 June 2021

Aetna ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแผนโอปอล

Aetna ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแผนโอปอล

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพอันดับ 1

พร้อมดูแลคุณด้วยประสบการณ์กว่า 160 ปี ใน 190 ประเทศ อุ่นใจด้วยเครือข่าย คลินิกและสถานพยาบาลชั้นนากว่า 480 แห่งทั่วไทย

Aetna ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแผนโอปอล

ตารางผลประโยชน์

ตารางผลประโยชน์ Aetna ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแผนโอปอล

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 • ให้ความคุ้มครองภายในประเทศเท่านั้น
 • ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และบีเอ็นเอช ออลซีซั่น คลินิค
3. โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท, ศรีนครินทร์ และ ไชน่าทาว์น) และสมิติเวชคลินิคเวชกรรม (ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ และฟรีโซน)
4. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย, เชียงใหม่, หาดใหญ่, หัวหิน, พัทยา, ราชสีมา, ระยอง และสมุย), กรุงเทพพัทยาคลินิคเวชกรรม (จอมเทียน, สนาม บินนานาชาติอู่ตะเภา และบางเสร่), กรุงเทพ ระยองคลินิคเวชกรรม (บ้านฉาง, บ่อวิน, ปลวกแดง และนิคมพัฒนา) และกรุงเทพภูเก็ตคลินิคคลินิค เวชกรรม ไม้ขาว
5. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

หมายเหตุ:

• รายชื่อสถานพยาบาล ณ. วันที่ 1 มกราคม 2563
• สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลบในเครือข่ายที่ Aetna.co.th หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก 0 2232 8666
• เอ็ทน่าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่าบริการ ทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียม แพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้และค่าปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุด ของแผนประกันภัย

** กรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวใน โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล รวมถึงการ รักษาต่อเนื่องด้วยสาเหตุของโรคเดียวกัน หรือภาวะแทรกซ้อน ภายใน 90 วันนับจาก ออกจากโรงพยาบาล

*** ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการ ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของ ทุนประกันภัย)

หมายเหตุ:

• การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการ เจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความ คุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอก เท่านั้น ยกเว้น กรณีที่ได้รับการอนุมัติจาก ทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการ ตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย จะได้ รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วย ในในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการ รักษาพยาบาล

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

รายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองได้ระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เอ็ทน่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ หากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยได้รับผลกระทบจากสาเหตุต่อไปนี้:

 • สภาพเงื่อนไขที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย รวมถึงอาการ โรค ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวของสัมพันธ์กับสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย
 • ค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการหรือโรคทางพันธุกรรม
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างการตนเอง
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก รวมถึงการรักษาที่อยู่ระหว่างการทดลองหรือวิจัย
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร (ยกเว้น หากซื้อความคุ้มครองสูติกรรมเพิ่มเติม) การคุมกำเนิด และการทำหมัน
 • การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
 • ภาวะหรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 180 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ซึ่งได้แก่เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด ก้อนเนื้อ หรือก้อนเนื้อซีสต์ (Tumor or Cancer, Polyps or Cysts) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิดที่ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิด (Hernias) ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (Pterygium, Pinguecula or Cataract) การตัดทอนซิล หรือดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) เส้นเลือดขอด (Varicose Veins) ความผิดปกติของเท้าชนิด (Hallux Valgus) หรือก้อนเนื้องอก (Ganglion)