Tuesday, 15 June 2021

กสิกรไทยถึงจับมือไลน์เปิด LINE BK เพื่อเข้าถึงตลาดยืมเงิน

หลังจากที่ ธนาคารกสิกรไทย และไลน์ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือ จัดตั้งบริษัท กสิกร ไลน์ เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมกับโครงการ LINE BK ธนาคารดิจิทัลบนไลน์ ที่เป็นแบรนด์ลูกของธนาคารกสิกรไทยที่พร้อมเปิดในปีนี้

ในวันนี้ LINE BK เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ผู้สนใจสามารถเปิดแอปไลน์เพื่อใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม เนื่องจาก LINE BK เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในแอปไลน์

โดย LINE BK ให้คำจำกัดความตัวเองเป็นบริการทางการเงินในรูปแบบ Social Banking เต็มรูปแบบรายแรกของไทย เริ่มต้นจากบริการบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินออมดอกพิเศษ บริการบัตรเดบิต และบริการวงเงินให้ยืม หรือ Personal Lending ก่อนที่จะต่อยอดไปยังบริการเงินกู้อื่นๆ เช่น Nano Finance หรือเงินกู้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจ

เพราะเป้าหมายรายได้ของ LINE BK เหมือนกับธนาคารทั่วไปคือ รายได้จากการสินเชื่อ เงินกู้

 

ธนา โพธิกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด คาดการณ์ว่าภายใน 1 ปี LINE BK จะมีผู้ใช้งาน 1 ล้านราย เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งาน LINE BK โดยเฉพาะพฤติกรรมการยืมเงินในรูปแบบ Personal Load ผ่านระบบ LINE BK ก่อนที่จะขึ้นเป็น Top5 Consumer Financial ภายใน 3-5 ปี

LINE BK

การเปิดตัวของ LINE BK ในวันนี้ หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าทำไมกสิกรไทยและไลน์ถึงมาลงเล่นในธุรกิจ Social Banking  และ LINE BK มีโอกาสแค่ไหนเงินกู้ดิจิทัล

 

เราของวิเคราะห์ดังนี้

1.กสิกรไทยต้องการขายกลุ่มฐานลูกค้า

ยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยคือ ทำอย่างไรในการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่มีอยู่เพื่อต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งการขยายฐานลูกค้านี้สามารถทำได้ 3 แนวทางคือ

หนึ่งขยายลูกค้าจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ไปยังบริการใหม่ๆ เช่น ลูกค้าบัญชีเงินฝากไปยังลูกค้าสินเชื่อ ประกัน เงินออมและอื่นๆ

สองขยายฐานลูกค้า จากการแย่งลูกค้าของคู่แข่ง

สามขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารและทำธุรกรรมกับธนาคารมาก่อน

โดยที่ผ่านมาประเทศไทย ประชากร 69 ล้านคน

มีสัดส่วนที่เข้าถึงบัญชีเงินฝาก และใช้บริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น การออม การลงทุน37%

มีบัญชีเงินฝากเพียงอย่างเดียว 45%

ไม่มีบัญชีธนาคาร 18%

กสิกรไทยถึงจับมือไลน์เปิด LINE BK เพื่อเข้าถึงตลาดยืมเงิน

ส่วนในปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีลูกค้าบัญชีเงินฝาก 16.6 ล้านบัญชี และมีผู้ใช้งาน K PLUS 13.5 ล้านบัญชี ธุรกรรมผ่านบริการธนาคาร (ม.ค.-มิ.ย.63) 1,700 ล้านครั้ง

การขยายกลุ่มฐานลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจึงใช้ LINE BK เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเข้าถึงฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าของคู่แข่งและลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารมาก่อนเป็นหลัก ผ่านบริการเงินฝาก และบริการยืมเงิน

ซึ่งการหาลูกค้าใหม่ของ LINE BK จะมีผลที่สำคัญกับธนาคารกสิกรไทยโดยตรง

เนื่องจากบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัดผู้พัฒนา LINE BK ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร แต่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ Digital Lending ที่ครอบคลุมถึงสินเชื่อบุคคล และนาโนไฟแนนซ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทำให้ธนาคารกสิกรไทยอยู่เบื้องหลังของบัญชีเงินฝากทั้งหมด เท่ากับว่าแม้ลูกค้าจะเปิดบัญชีใหม่ผ่าน LINE BK ลูกค้ารายนั้นจะเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยทันที

การหาลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากผ่าน LINE BK นอกเหนือจากให้บริการบัญชีเงินฝากนอกจากบัญชีเงินฝากทั่วไป บัตรเดบิตลาย LINE Character เพื่อดึงดูดแฟนคลับไลน์แล้ว

LINE BK ใช้กลยุทธ์บัญชีเงินออมดอกพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจที่เป็นลูกค้าธนาคารคู่แข่งหรือลูกค้าเดิมธนาคารกสิกรไทยให้ลองหันมาเปิดบัญชีฝากเงินผ่าน LINE BK เพื่อแลกกับดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารทั่วไป

นอกจากนี้ LINE BK ยังขยายฐานลูกค้าบัญชีเงินฝากผ่านบริการให้สินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ทันที่ผ่านฟีเจอร์ LINE BK ในแอปไลน์ โดยผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท ในกรณีพนักงานประจำ และ 9,000 บาทในกรณีเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระขอกู้เงินได้เพียงส่งสลิปบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนประกอบการอนุมัติ และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีประวัติการกู้ยืมเงินที่ดีมาก่อน ซึ่งผู้ที่จะขอสินเชื่อได้จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย

 

2.ขยายฐานลูกค้าและรายได้จากเงินกู้ในเซ็กเมนต์ใหม่ๆ ที่ธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถ้าเข้าถึงได้มาก่อน

ที่ผ่านมาความท้าทายที่สำคัญของธนาคารคือการอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้มั่นคง หรือเจ้าของกิจการที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีประวัติการเงินและการเป็นลูกหนี้เงินกู้ที่ดีมาก่อน เพื่อป้องกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นจากการอนุมัติเงินกู้

สิ่งเหล่านี้ทำให้ธนาคารไม่สามารถขยายฐานลูกค้าสินเชื่อจากลูกค้ากลุ่มเดิมๆ ที่มีได้มากนัก

เพราะในประเทศไทยมีคนเพียง 33% ของประชากรวัยทำงานมีประวัติทางการเงินที่สามารถนำมาประเมินการกู้ได้

ส่วน 60% เป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่ประจำ

กสิกรไทยถึงจับมือไลน์เปิด LINE BK เพื่อเข้าถึงตลาดยืมเงิน

ซึ่ง 60% ถือเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่ และไม่สามารถนำระบบวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อแบบเดิมๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ที่ประจำตายตัวในทุกๆ เดือน และไม่มีบริษัทหรือหลักทรัพย์ที่ช่วยในการยืนยันตัวตนหรือค้ำประกันการกู้

ที่ผ่านมาธนาคารจึงไม่อยากที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้มากนัก หรือถ้าจะอนุมัติจะทำการวิเคราะห์จากอาชีพของบุคคลที่มาขอสินเชื่อเป็นภาพใหญ่ ซึ่งถ้าอาชีพที่มีความเสี่ยงด้านรายได้มาก โอกาสในการอนุมัติก็มีต่ำตามมา

การที่ธนาคารร่วมมือกับไลน์ ประเทศไทย เปิดบริษัท กสิกร ไลน์ และเปิดให้บริการ LINE BK ซึ่งเป็นจิกซอว์ที่สำคัญที่ทำให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำที่แน่นอนได้ และเป็นการวิเคราะห์การให้สินเชื่อที่ลงลึกระดับพฤติกรรมส่วนบุคคล จากการอาศัยการนำดาต้าเบสของผู้ใช้งานไลน์ที่จะขอสินเชื่อประกอบการตัดสินใจกับสลิปรายได้และอื่นๆ

เพราะคนไทยใช้ไลน์มากถึง 47ล้านบัญชี มีการใช้งานไลน์ผ่านบริการต่างๆ ในเครือเฉลี่ยแต่ละวันมากถึง 63 นาที

และผู้ใช้งานไลน์ทั้งหมดมีมากถึง 70% ที่มีอายุ 20-60 ปี มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท

เนื่องจากบริการเงินกู้ LINE BK ต้องการจับกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการกู้เงินในระดับหมื่นบาทต้นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงสินเชื่อแบบปกติได้ยาก LINE BK ใช้จุดเด่นในการดึงดูดผู้ขอสินเชื่อด้วยการอนุมัติสินเชื่อได้ทันที่ผ่านฟีเจอร์ LINE BK ในแอปไลน์ และใช้คำว่าวงเงินให้ยืมที่มีภาษาไม่เป็นทางการเพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

บริการสินเชื่อของ LINE BK เริ่มต้นที่ บริการหลักคือ

วงเงินให้ยืมพร้อมใช้ ดอกเบี้ย 20-25% ต่อปี จ่ายขั้นต่ำผ่านฟีเจอร์ LINE BK ในแอปไลน์ได้ทุกเดือน

วงเงินให้ยืมผ่อนชำระ ดอกเบี้ย 18-25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระผ่านฟีเจอร์ LINE BK ในแอปไลน์ 12-60 เดือน

โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากดอกเบื้ยสินเชื่อผ่าน LINE BK จะเป็นรายได้ของบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัดโดยตรง

จากที่เรากล่าวไปว่า บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด ผู้พัฒนา LINE BK ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Digital Lending วงเงินการให้บริการสินเชื่อ หรือบริการยืมเงินจึงเป็นบริการผ่านบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด โดย บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัดจะเป็นผู้กู้เงินจากธนาคารกสิกรไทยมาให้บริการอีกต่อหนึ่ง

การปล่อยเงินกู้ในรูปแบบนี้ผ่านบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด ส่วนหนึ่งทำให้ธนาคารรักษาอัตราเสถียรภาพของหนี้เสีย หรือ NPL ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องมาเสี่ยงกับอัตราหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นจากการอนุมัติสินเชื่อในรูปแบบ Digital Lending ผ่าน LINE BK ที่ในตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาพฤติกรรมและนำมาปรับใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อที่แม่นยำขึ้นในอนาคต

 

3.สร้างการใช้บริการธนาคารกสิกรไทยที่ไร้รอยต่อ

การแข่งขันของธุรกิจธนาคารในเวลานี้เป็นการแข่งขันนอกกรอบสาขาธนาคาร ด้วยการนำธนาคารเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากที่สุด ผ่านบริการใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้น

ธนาคารกสิกรก็เช่นกัน พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ต้องการนำธนาคารไปอยู่ในทุกที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบ Consumer Centric เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกทำธุรกรรมกับธนาคารกสิกรไทยเพราะสะดวกที่สุด

บริการของ LINE BK จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ พัชร เชื่อว่าสามารถตอบโจทย์ด้านความสะดวกได้ ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงินค่าสินค้าและอื่นๆ ให้กับพ่อค้าแม่ค้าผ่านแชทไลน์ โอนเงินให้กัน โอนเงินหารค่าอาหารและอื่นกับเพื่อนร่วมปาร์ตี้ผ่านแอปไลน์ ซึ่งระบบจะลิงค์ไปที่ฟีเจอร์ LINE BK ทันทีโดยไม่ต้องออกไปแอปโมบายแบงก์กิ้งเพื่อโอนเงิน หรือแม้แต่การเป็นตัวกลางของเงินที่ลูกค้า Rabbit LINE PAY ใช้จ่ายค่าบีทีเอส หรือจ่ายค่าอาหารและบริการต่างๆ ในร้านค้าพาร์ทเนอร์

การที่ผู้ใช้งานทำธุรกรรมผ่านไลน์และ LINE BK มากเท่าไร จะทำให้ธนาคารกสิกรไทยและไลน์มีดาต้าเบสด้านการเงินของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในส่วนประกอบการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบเฉพาะบุคคลให้ถูกที่ถูกเวลา โดยเฉพาะบริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ LINE BK และธนาคารกสิกรไทย

 

4.ดึงคนไลน์ อยู่ในแอปไลน์มากขึ้น และไลน์ใกล้ชิดผู้ใช้งานมากขึ้น

ในมุมของไลน์ การร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ให้บริการ LINE BK เป็นส่วนหนึ่งในทิศทางของไลน์ คอร์ปอเรชั่นที่ต้องการพาตัวเองให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น และใช้เวลาอยู่กับไลน์มากขึ้นโดยไม่ต้องออกไปแอปอื่นๆ

ไลน์ คอร์ปอเรชั่นมีแผนการให้บริการ ในรูปแบบ LINE BK ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินโดนีเซีย โดยไทยเป็นประเทศแรกที่เปิดให้บริการ

และการบริการทางการเงินในแอปไลน์ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคถึงระบบความปลอดภัยที่ไลน์ให้บริการเช่นกัน

 

ทั้งนี้แม้บริการ LINE BK ยังอยู่ในวันที่เริ่มต้นสร้างฐานลูกค้า แต่เชื่อว่าโอกาสในการที่ธนาคารกสิกรไทยจะขยายฐานบัญชีเงินฝากไปยังลูกค้าใหม่ๆ และ LINE BK สร้างการเติบโตในธุรกิจสินเชื่อ มีอยู่สูง เพราะอย่างน้อยผู้ใช้งานไลน์มีมากถึง 37 ล้านรายเลยทีเดียว

 

Marketeer FYI

ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ 50 ล้านคน

ใช้งานโซเชียลมีเดีย 52 ล้านคน

มีบัญชี Mobile หรือ Internet Banking 93 ล้านบัญชี

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co